Homeopatie

Zdroj: Erika HájkováPůvodní článek | Všechny komentáře

Samuel Hahnemann – muž, který zformoval základy moderní homeopatie:

„Nemoci lidí nejsou způsobeny žádnými látkami, žádnou chorobnou materií nemo­ci, ale jsou pouze narušením duchovní síly oživující lidské tělo.“

Mám-li brát Samuelovo tvrzení vážně, pak lze z podstaty tohoto výroku dosáhnout ozdravného procesu zároveň pouze psychickými silami, tj. bez využití homeopatic­kých látek. Anebo jinými slovy – jestliže vakcíny iniciují chemické obranné procesy v lidském těle, pak homeopatika aktivují obranné procesy v lidské psychice.

Podíl vakcíny na tvorbě imunity popřít nelze (jedná se o změřitelnou chemickou re­akci), podíl homeopatika jako katalyzátoru asanačních procesů zpochybnit lze – aktivovat sebeozdravné energetické procesy lze nejsnáze vlastní vůlí, anebo za pomo­ci vůle vnímavého esoterika (chcete-li – léčitele).

Energie myšlenky dokáže vytvářet budoucí realitu

Hypoteticky to může znamenat, že homeopatickým látkám lze lidskou vůlí, lidským přáním (a nejen lidskou vůlí), jejich ozdravné vlastnosti potenciálně „přidělit“. Myš­lenka nebo představa, ať již lidská nebo zvířecí, je velice jemnou a složitou formou energie. Nehovořím zde o víře, o spoléhání se na zásah cizí Vyšší moci pomocí pros­by, chcete-li – modlitby. Mám na mysli osobní vědomou snahu jednotlivce (nebo ko­lektivně), tzn. prostřednictvím „vlastního přání“ přitahovat budoucí okolnosti, které způsobí reálné vybočení z předvídatelných procesů (například v průběhu nemoci). A tak se i za zvláštních okolností skutečně děje a nelze to dokazovat. Protože žádný „zázrak“ se nezopakuje stejným způsobem dvakrát. Dva zázraky se mohou podobat jen v základních rysech, což je pro racionální důkazy nedostatečné.

V nadsázce lze říci, že lidská myšlenka má jako energie zároveň gravitační vlastnosti (Einsteinovy gravitační vlny?, telekineze?), a ty se mohou i kolektivně násobit. A důsledky vlivu gravitace na hmotný svět jsou dané. Tohle jsou ty agnostické „metody“, které nespoléhají jen na víru, Bačo Romane.

Stejné principy platí samozřejmě i pro vlastnosti vody.

Zázraky se nedokazují, jejich jediné potvrzení spočívá v tom, že se dějí, lze o nich svědčit. Anebo lze myšlenkou přivolat okolnosti, za kterých se dějí. V extrémním případě lze zázraky silami myšlení tvořit. V extrémním případě spolupráce.

„Díky všem a pro všechny, kdož Mu věřili, předváděl zázraky.“

Gravitační vlna


ID: „V extrémním případě lze zázraky silami myšlení tvořit. V extrémním případě spolupráce.“

No vida, hleďme – User Experience v rámci Navy SEAL podle bývalého čtyřhvězdič­kového generála, Stanley McChrystala, cituji 3 odstavce původního textu s pointou závěrem:

McChrystal vytvořil nový způsob řízení vojenských operací, který kombinuje „prů­hlednou“ a intenzivní komunikaci mezi jednotlivými skupinami a decentralizované rozhodovací pravomoci. V takové síti jednotlivé skupiny mají vlastní široké rozhodo­vací pravomoci, avšak své požadavky, poznatky, informace a zkušenosti bezpro­středně sdílejí s jinými skupinami v síti. Koncepce „tým týmů“ je podle McChrystala uplatnitelná jak pro vojenské, tak i… civilní prostředí.

Klíčovou roli sehrála v Afghánistánu a Iráku speciální jednotka amerického námoř­nictva Navy SEAL. Ve své knize se McChrystal zabývá podstatou úspěchu malých jednotek Navy SEAL, na kterém vysvětluje svůj koncept „tým týmů“. „Američané si libují ve filmové představě čety svalnatých Goliášů, kteří vynikají olympijskou rych­lostí, sílou a přesností, a skupiny, jejíž kolektivní úspěch je nevyhnutelným důsled­kem individuálních silných stránek jejích členů a mistrovského plánováni vizionář­ského velitele,“ píše ironicky McChrystal.

Ve skutečnosti prý síla Navy SEAL tkví především v jejich vyčerpávajícím tréninku, který v jednotlivých členech zakořeňuje intenzivního nesobeckého týmového ducha. Takový trénink jim umožňuje během akce komunikovat… na hranici telepatie.

Představujete si speciální jednotky úplně špatně, píše americký generál

ID

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.