Kdo je ve vědě nejlepší aneb Lze oddělit Einsteiny od parazitů?

Zdroj: Stanislav ŠtechPůvodní článek | Všechny komentáře

Rozjet debatu mezi lidmi, kteří nevnímají, že jejich problémy nikoho nezajímají.
Prof. Ing. Michael Šebek, DrSc., Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., Prof. RNDr. Dalibor Štys CSc., jejich doktorandi a podobné nestvůry na sletu pod zajímavým tématem k zamyšlení.


Jaký je v současnosti na akademických pracovištích v České republice poměr úkolů, které se řeší jen abstraktně (hlavou) a na které je zapotřebí technologické vybavení?
Zajímá mne poměr takových úkolů, které byly anebo v budoucnosti mohou být zahrnuty do hodnocení akademického pracoviště, o kterém se zmiňují Stanislav Štech anebo Dalibor Štys.

Dalibor_Stys | 23.08.12 08:55

Díky za tuhle rozumnou otázku, ona je ovšem dnes o něco širší. Myšlení hlavou lze většinou algoritmizovat – pokud je přesné – a data s příslušnou hypotézou ve formě počítačového modelu poměrně solidně porovnávat…

ID | 24.08.12 13:21

Jedná se o kompenzaci za moji poslední nerozumnou otázku, která se však svým způsobem legračně dotýká „algoritmizace myšlení“ podobně, jako se o něm zmiňujete Vy sám, pane docente.
Teorie telegrafního přenosu řeči – při studiu Gödelovy teorie jsem zabrousil až k Chomského textům, což je s teorií informace a lingvistiky provázáno pupeční šňůrou, Gödel svoje teorémy postavil původně na rozboru slovních hříček. S ohledem na II. revoluci v matematice (po Descartovi) to zní docela jednoduše.

Děkuji Vám za přiléhavou odpověď, 95% grantů „na jistotu“ je kruté číslo. Z vašeho vyjádření možná vyplývá, že k pěti procentům institucionálních prostředků se může dostat i obyčejný, nicméně abnormálně nadaný student (magistr, bakalář, doktorand), který zavadil o vyjímečnou myšlenku, o tři oříšky pro Popelku, a pod záštitou svého profesora má šanci svádět ten „nejriskantnější“ boj.
Kdybych narazil na vědecko-populární publikaci z vaší dílny, pane docente, třeba i z biochemie, půjdu si ji koupit, máte vyjímečný dar natáčet (polarizovat) fakta a sny jedním směrem. Ve středověku by Vás bohužel upálili na hranici :)

ID | 25.08.12 06:10

Mně připadá tvorba vědecko-populárních publikací pro rigidního teoretika jako způsob duševní očisty, jako nutnost pro přežití s otevřenou hlavou, zpětná vazba od širokého publika – a nejen odborné veřejnosti – vám vrací energii, kterou jste propálil o samotě (jak jinak, než o samotě), v tom bludišti vlastních myšlenek, které mohou vést i k sebedestrukci… je takových případů málo?, viz například Gödel.
Děkuji za informaci o existenci letní školy, budu o tom přemýšlet, uvidíme.

Ad PPS: Kdybych se narodil znovu, chtěl bych takovou práci, chtěl bych se podílet na analýze dat a hledat a těžit skryté souvislosti.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.