„Konec starých časů“… remake

Zdroj: Redakce ProtiproudPůvodní článek | Všechny komentáře

Je zvláštní, že ředitel Nadačního fondu proti korupci, Petr Soukenka, hledá zápletky pro své „Novotného eXtra-novely“ zásadně v exklusivních patrech lidské společnosti (jinak by ho Janeček zřejmě nevnímal jako dostatečně exklusivní položku na výplat­ní pásce NFPK). To se pak ale stane, že Soukenkově pozornosti unikne zcela prostý fakt – dlouhodobě finančně upadající Peter Kovarčík totiž koprodukoval minimálně dva projekty (Mamma Mia!, Lída Baarová) s pobudy, kteří vyrostli na okraji lidské společnosti, „všelijak“ si vydělali na zlaté řetězy a vehementně teď vylepšují své reno­mé alespoň na úroveň bulvárních celebrit (B.C. hogo fogo).

Tito pobudové vyšli z prostředí, kde se točí ve velkém drogy, alkohol, pornografie, podvodný doménový byznys, sázkařské gamblerství. Kdoví, zda se do něčeho v mi­nulých letech, v obklopení vyfintěnou galerkou, nenamočil i byznysově zkomírající Kovarčík. Na toto prostředí je nabalena celá řada vyložených gaunerů z oblasti reklamního průmyslu, kteří jsou schopni za peníze provést jakoukoliv levárnu (červené karty) bez ohledu na morálku – vím to, protože s jedním z nich jsem v mi­nulosti spolupracoval, než mě podrazil a mimoto rozpustil krachující firmu. Zcela jistě by se divil i Andrej Babiš, koho mu to „Věrka“ přivedla v roce 2012 do resuscito­vaného týmu po všemožně podělaných kampaních a všelijakými vejlupky prolez­lému „establishmentu“ hnutí ANO. Ale to bude možná jiný příběh, vyprávěný při vhodnější příležitosti… až se rozpustí EU a Babišovi se bude z Bruselu vracet zpátky škodná, kterou tam s úlevou vypakoval :)

Já bych se možná podíval, jak jsou koncipovány jisté koprodukční smlouvy, které mohou pobudovi jednak vynést majlant, ale především ono vytoužené společenské uznání pro „velkostatkáře Stoklasu“ :D Teprve pak bych hledal nějaké reálnější moti­vy k rozbíjení hlav o umyvadlo… což by se – jak správně podotknul prezident Zeman – stalo zřejmě poprvé od vynálezu umyvadla.


Ohledně poslední prezidentské amnestie, kterou kdosi znovu dychtivě a podpásově napadá, existují dva okruhy lidí – těch několik zasvěcených, kteří byli u jejího zrodu, a ten zbytek, který usilovně konspiruje. Já nemám žádný názor, neboť jsem u jejího zrodu nebyl. V lednu 2013 jsem však vyjádřil úhel pohledu s otevřeným koncem, byla to spíš otázka:

Amnestii je možné vnímat zřejmě dvěma způsoby – jako ryzí vladařské gesto u příle­žitosti významného dne (a tečka), anebo impuls k rozsáhlým společen­ským dopa­dům.

Amnestie jako ryzí vladařské gesto není projevem povýšenosti, ale prosbou o lidské smíření, poskytnutí naděje může vyvolat nápravu. Zareagovat na takovou prosbu veřejným lynčem je osobním právem každého svobodného občana, přestože pravo­moc udělit amnestii nikdy sám neměl a netuší, jak by taková pra­vomoc zacloumala s jeho vlastními hodnotami. Machiavelliho „rozděl a panuj“ není zas tak úplně práz­dná fráze, je docela těžké vytvořit si pouze v představách, co skutečně obnáší.

Amnestie jako impuls k rozsáhlým společenským dopadům je velice problema­tická, dokáže způsobit obrovské křivdy a má-li se takto v moderní demokratické společnos­ti vnímat, bylo by dobré zanechat vzájemného ubližování a institut amnestie okam­žitě zrušit. Zřejmě patřila skutečně jen do středověku, kdy o de­mokracii a svobodě občana nemohla být žádná řeč a amnestie dávala určitý smysl.

Václav Klaus podle aktuálních informací odmítl ve sněmovně obhajovat svůj po­čin před vyslovením nedůvěry vládě na popud oranžových partajníků, škoda, docela by mne zajímalo, k jaké variantě výkladu amnestie by se odcházející pa­novník přiklonil.

PS: To už ale dnes, o dva roky později, vím, na Wikipedii vše poctivě doplnili.

Amnestie Václava Klause

Václav Klaus poznamenal: „Věřím, že teď ve vašem vrchním soudu už bude vše v po­řádku, už budete soudit tak dobře, že nebude potřeba, aby se udělovaly nějaké amnestie a milosti. Doufám, že nastane rajská doba.“

ID

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.