Měli bychom odolat vstupu do bankovní unie?

Zdroj: Bohumil J. StudýnkaPůvodní článek | Všechny komentáře

Pořád pevně věřím, že pokud budou mít ve společenství, jakým je bankovní unie nebo Evropská federace, velké, ne-li rozhodující slovo Němci, bude to fungovat.


Popište někdo přesně, věcně a pokud možno jednoduše celý mechanismus ban­kovní unie, jinak nemá smysl o něčem diskutovat. Já jsem přes ekonomii laik, ale takových občanů je absolutní většina, především absolutní většina občanů musí pochopit, o co tady vlastně jde, někdo musí předložit srozumitelný popis situace, nikdo neupírá zasvěceným lidem jejich důležité postavení v celém procesu, mají však povinnost své jednání a představy srozumitelně vysvětlit. Jinak si důvěru nezískají. Pro mě je Nečas právě teď poloviční gauner… ale co když právě teď dělá správnou věc a já bych měl změnit názor?

• V bankovní unii budou všechny členské státy EU nebo jen vybraná elita?
• Pokud má jednoho dne stejně dojít k zavedení bankovní unie, proč k tomu nemá dojít ihned? Co tím odkladem získáme?
• Nějaký úředník v Bruselu sebere peníze z českých bank (které ovládají zahranič­ní majitelé), nasype je do krizové zóny a my se budeme pást na poli, nebo jak?
• Jediným argumentem proti bankovní unii je skutečnost, že nemá smysl opouš­tět národní systémy, které fungují, a riskovat vznik něčeho, co fungovat nemusí? Dnes nám to funguje, ale co když za pár let budeme potřebovat pomoc? Není prá­vě tohle smyslem bankovní unie?
• Bankovní unie vzniká v krizové době, mezi národními státy existují silní hráči a slabší hráči, některé trhy se rozpadají, jiné posilují… znamená to, že nelze odhad­nout vývoj systému bankovní unie, nařídit jednotná fiskální pravidla anebo ga­rantovat nějaké ekonomické parametry? Je to všechno jen ruleta?
• Se vstupem do bankovní unie se, předpokládám, otevírá i cesta k novým trhům, i když o tom budou rozhodovat nadnárodní úředníci… nebo ne? A co má být? Stejně o tom rozhodují už teď, pokud se budeme příčit, dostaneme se jen do stále větší izolace.

Pořád pevně věřím, že pokud budou mít ve společenství, jakým je bankovní unie anebo Evropská federace, velké, ne-li rozhodující slovo Němci, bude to fun­govat a má smysl, aby se na něčem takovém Česká republika podílela. Ať jdou do háje všichni politici a politické strany, stačí pár schopných úředníků ve státní správě, okresní hejtmani, policie a justice. A bude dobře.

ID | 23.10.12 13:40

Pořád zde máme naději, že pokud budou gubernátoři přesouvat peníze jiných ve prospěch celé unie, tedy i České republiky, bude to pořád líp, než když je bude přesouvat Kalousek do kapsy svých kamarádů.

ID | 23.10.12 10:22

Bon jour Monsieur. Dobře, děkuji pane Studýnko… mně to tedy s bankovní unií vychází jako za Husitů:
Doprostřed náměstí se postavil džber, do kterého lidé povinně naházeli všechny své cennosti, což je de facto morálně semklo do jedné rodiny, protože i kdyby toho později litovali – měli ve džberu své cennosti.
Stručné resume: Tím, že někdo v bankovní unii promíchá a přerozdělí peníze národních států – nemusí to být nutně špatně, ale zbaví národní státy možnosti svobodného úniku v případě, že něco začne být špatně a nebudou k dispozici kapitálové rezervy na alespoň částečné vyplacení dezertérů… ledaže by národní státy vystoupily z bankovní unie s holým zadkem, oželely své přerozdělené a rozpůjčované peníze a začaly znovu od nuly.
Zadlužené státy by bankovní unii opustit nejspíš nemohly. Pokud se americkému Židovi podaří zadlužit všechny státy bankovní unie, vyhrál a rozdává karty.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.