Mimozemšťané nebo naši vyspělí předkové?

Zdroj: Pavel KopeckýPůvodní článek | Všechny komentáře

Protože jsem UFO v osmnácti letech na vlastní oči viděl a půl minuty v klidu pozo­roval, vždy se těším na každý další, nepatrně hysterický článek o „mimozemšťanech“ :) Rád bych jen připomenul, že UFO je z definice neidentifikovaný létající předmět, nikoliv apriori vesmírná loď plná zelených imigrantů.

Trochu jsem počítal na prstech a hledal na časové přímce, kam by se vlezla éra na­šich vyspělých pozemských předků, kteří se dostali na nepředstavitelně vysokou technologickou úroveň, adaptovali smyslové vnímání pro podmínky ve vícerozměr­ném prostoru (nás to čeká taky) a přenastavili kvantové parametry elementárních částic svých tělesných schránek a harampádí, které potřebují pro zvelebování život­ního prostředí ve vyšší dimenzi.

Původní obyvatelé planety Země, prapozemšťané (ve zkratce PP), tady s námi dod­nes pochopitelně žijí a provozují své biologické experimenty s lidským pokolením, které pro zábavu šlechtí v 3D laboratorní kleci (na povrchu trojrozměrné koule), se zaměřením na rekombinaci DNA dvou základních lidských endemitů. Je to podobné jako při šachové hře – dva světoví hráči proti sobě postrkují černé a bílé figurky.

Prapozemšťané experimentují s opičí farmou, která si po tisíciletí předává historky o bozích a mimozemšťanech, aniž by si položila jednu jedinou základní otázku a po­kusila se najít odpověď: Kam se poděli ti lidé, co zničili Atlantidu, postavili Stone­henge a egyptské pyramidy, kteří rozlámali Pangeu na kontinenty, vyhubili dinosau­ry, občas zmrazili většinu povrchu zeměkoule a na naší planetě strávili tisíce let stej­ně, jako ten čas zde budeme trávit i my, než budeme schopni postoupit (z ergonomic­kých důvodů) do vyšší dimenze za svými stvořiteli, pardon genetickými inženýry? Kam se poděli ti lidé, kteří až mnohem později po svém (zdánlivém) odchodu zázrač­ně osvítili nebo inspirovali k přelomovým myšlenkám Newtona, Descarta, Einsteina, Ramanujana, Goedela, Teslu, Michelangela, daVinciho, Archimeda nebo Bohuslava Sobotku? Hraje v tom nutně roli nějaká hypotetická Akáša, kosmická studnice všech vědomostí, nebo někteří tito nevšedně nadaní „pokusní králíci“ obdrželi pipetami ge­netickou výbavu, jejíž určité součásti se po mnoha a mnoha generacích opět náhodně aktivovaly?

Odpověď zní: Nepoděli se nikam, jsou tady pořád s námi a EXPERIMENTUJÍ.
Co jiného by asi tak mohli dělat pro svoji zábavu, když čas pro ně přestal existovat v symetrických proporcích. Spousta normální lidské zábavy se odměřuje pomocí ča­su, jak ho vnímal Isaac Newton. Schválně se zamyslete. Rychlostí světla běhá pouze jediný černoch, ale ten se raději nepočítá.

Abych neodbíhal od tématu… UFO se zjevuje jen vybraným lidem, v jejichž těle je do­časně „kvantově vybuzen“ čtvrtý prostorový rozměr (prostorové rozměry – např. v řá­du 3D – jsou vlastnosti hmoty, které určují okamžité vlastnosti elementárních čás­tic, resp. jejich kvantové stavy, které prapozemšťané již dokáží řídit a manipulovat). K případnému kontaktu slušných lidí (jednotlivců nebo po skupinkách) s prapozem­šťany tedy dochází inkognito ve vícerozměrném prostoru, zpravidla v bezprostřední blízkosti nic netušících mainstreamových novinářů.

PS: Pokud má někdo přece jen problém s řečičkami o vícerozměrných prostorech… vyběhněte ven na ulici, ukažte prstem do nebe a řekněte, kde je tím směrem konec. A přijďte poreferovat.

ID

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.