Možná je dobré spolehnout se na Boha

Zdroj: Redakce ProtiproudPůvodní článek | Všechny komentáře

Jeden papež svými experimenty při hledání „pokory“ katolickou víru nevytuneluje, a to ani za vydatné pomoci licoměrných novinářů nebo jejich úskočných mecenášů. Pokud by platilo, že neortodoxní chování jediného člověka, byť v nejvýznamnější náboženské funkci, podlomí přesvědčení miliardy občanů s fundamentálně propojeným kolektivním vědomím, těch, co uvěřili v existenci Boha a nacházejí v tom vzácné pocity štěstí, pak by zřejmě došlo i k popření doposud známých fyzikálních zákonů. Síla přesvědčení vytváří reálnou energii a v kolektivním propojení fatální, menšina odpůrců by nedokázala čelit, natož jediný člověk. Důkazy pro takovou hypotézu neexistují. Možná je dobré spolehnout se na Boha.

Jsem přesvědčen, že dodnes mnoho lidí, přestože nepraktikuje žádné náboženství, svým vlastním osobním způsobem uznává Vyšší moc, je to otázka životního poznání, stále se rozšiřujícího obzoru a vyrovnávání s realitou. Ještě v roce 1952, tj. pět let po nástupu komunistické diktatury, probíhala v základních školách oficiální výuka náboženství (katechismu) a po jejím zrušení došlo na několik desetiletí k násilnému potlačování svobody náboženského vyznání a osvětového působení především katolické církve. Moje matka a její matka za života mi potvrdily, že praktikujících věřících občanů nebyla nikdy většina, nicméně dospělí ani děti v základních školách nevnímali výuku náboženství s averzemi, právě naopak – farář vedl děti k tradičním duchovním hodnotám, farář měl respekt mezi spoluobčany.
Pozitivní vztah k tradičním náboženským duchovním hodnotám zaujímala do poloviny 50. let minulého století mimořádně velká část našeho národa a nebýt čtyřicetiletého období komunistických perzekucí a přervané tradice, projevovala by většina občanů svoji úctu vůči církvi zcela jistě až dodnes. A úcta rovná se respekt.

ID

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.