Na světě bude brzy líp

Zdroj: Rostislav IščenkoPůvodní článek | Všechny komentáře

a) Lavrov má srovnatelný potencionál vůdce jako Putin.
b) Několik poznámek v pokoře a míru vůči názorům ruského analytika Rostislava Iščenka. Využil jsem konzultace se svým oblíbeným rešeršérem, bývalým armádním důstojníkem ruské národnosti.

Částečně originální pohledy ruského komentátora Rostislava Iščenka se mísí s recy­kláty názorů, které řadoví občané, například v České republice, zcela běžně vyjadřují v internetových diskuzích – resp. v místech, kde jim administrátoři kolaborujících serverů nemažou příspěvky a nekomplikují život.

Provázanost evropských a amerických technologií, zejména v IT oblasti, je extrémní, jejich zlomové odstřižení nebo eliminace (viz SWIFT atd.) by Evropanům způsobila nedozírné ekonomické škody. Přechod na srovnatelné technologie z eurasijského sek­toru by byl (pokud právě neprobíhá) za prvé během na delší trať, za druhé je existen­ce těchto sofistikovaných východních technologií na světovém trhu doposud spora­dická (patenty, jejich průmyslová realizace a mnoho dalších limitujících faktorů).

Neže zbídačený Kyjev, ale EU nemůže nikoho zajímat? Trochu odvážné a sveřepé tvrzení ruského analytika, cítím tam trochu klapky na očích, cítím tak trochu snahu o akcent na „žurnalistickou beletrii“, než soudný pohled, racionální analýzu. Pročpak si Rusko nakupuje francouzské bitevní lodě nebo německou technologii (mám uvádět procenta)? Jedná se o nedostatek vlastních výrobních kapacit, jak argumentují? O reálnou existenci sofistikovaného průmyslu jde na prvním místě, mít know-how je jedna věc a mít možnost ho technicky realizovat druhá, minimálně to zabere drahný čas, než si jej stát, v minulosti primárně závislý na exportu přírodních zdrojů, vybu­duje na vlastním území. (Už aby to bylo!)

I když jsou ukrajinské jednotky živené logisticky a částečně organizované velením ze strany US kolonizátorů – kdo si ozbrojené ukrajinské neonacisty, v čele s americkými seržanty, pustí přes hranici, aby tam rozšiřovali válečné konflikty? Kde by tahle neonacistická lůza brala vůbec motivaci něco takového provádět pod cizí vlajkou? Má to být hlad a bída a vidina ukojení základních životních potřeb části ukrajin­ských obyvatel, navlečených do vojenských mundůrů? Konspiračním teoriím se částečně nebráním, ale má to své meze. Tady správně analytik Iščenko upozorňuje, že Evropa možnosti politicky vzdorovat „ozbrojeným negrům a bagrům na nerosty“ má (a neže je měla a promarnila!), pozemní americké jednotky dostanou v Evropě přes držku stejně, jako dostaly v Koreji, Vietnamu nebo Afghánistánu. Poteče krev, ale ta jejich víc. Kéž by nemusela. Budeme platit daň za proradnost evropských kola­borantů, zejména bruselských politiků a vojenských generálů. A až to případné krve­prolití skončí, Bůh ty kolaboranty (potažmo jejich seznamy) ochraňuj, aby neskonči­li jako Mussoliniho karikatury na pražských kandelábrech.

Evropa nestojí o svůj „úplný kolaps“ a zřejmě průběžně pečlivě zvažuje veškeré detaily, které by k něčemu takovému díky zbrklým tahům mocných reálně vedly. Civilizovaní Evropané čelí nevybíravým politickým (potažmo ekonomickým) vý­hrůžkám zdechajících amerických jestřábů. Cením si každého odvážného vystoupení nezávislých poslanců v jakémkoliv evropském parlamentu, zejména v Bundestagu, ale ekonomiku vytvářejí v tržním hospodářství především místní podnikatelé, míst­ní kapitalisté, bankéři a místní oligarchie (ačkoliv se jedná o zprofanovaný výraz vý­chodní provenience). Jejich nerozvážné kroky mohou mít za následek ekonomickou katastrofu. Civilizovaným Evropanům je třeba přiklonit se k eurasijskému prostoru jako soli a tak to i bude, avšak je třeba činit tyto kroky velice opatrně, prozíravě, takticky a brát ohledy na životní standardy občanů, které tyto elity na politickém nebi buďto zastupují, nebo je z pozice majitelů výrobních prostředků de facto živí. Na to by měly brát ohled i brilantní politické analýzy, které se ne zcela úplně drží všední reality.

Na světě bude brzy líp. Stane se tak z Vyšší moci, jako se v zásadních rozměrech do­posud vždy dělo. Dvě světové velmoci v tom hrají vedlejší roli a malé státy komparz. Bez vedlejších rolí a komparzu však není dějinného eposu. Ilias a Odyssea, Russia a Nový svět. Pravda a Lež v režii Všemohoucího? Tak nějak jest.

ID

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.