Nepřátelé mých nepřátel jsou moji přátelé

Zdroj: Petr HájekPůvodní článek | Všechny komentáře

Každý český občan, který má střízlivý rozum a je schopen uvažovat bez předsudků, dobře ví, že položit Sobotkův kabinet a vyvolat předčasné volby dokáže v této nelehké době a těžce zkoušeného národa pouze jediný člověk.

Nezáleží na tom, co kdo v minulosti na Protiproudu špitnul nebo vyslovil polohla­sem, co tady kdo sveřepě napsal a někdo rozumnější opatrně naznačil – jsem rád, že jistá abnormálně kontrarevoluční myšlenka nabývá reálné obrysy právě v tomto článku, v nejzazší chvíli a vystupuje z mlhy jako maják poslední naděje na rozbouře­ném moři.

Andrej Babiš má reálnou moc a vidí to správně, ale potřeboval by impuls od srovna­telné autority.

Pokud by Václav Klaus dokázal oslovit Andreje Babiše a říci mu: „Vím, že jsem nedě­lal vždy věci, se kterými jsi souhlasil a chtěl bych se Ti za to omluvit, ale v těchto dnech řešíme jako národ těžká dilemata a naši občané by ocenili, kdybychom my dva spojili síly.“… Věřím, že by se obratem dočkal dobře míněné omluvy za ostrá vyjádře­ní také ze strany Andreje Babiše, která mezi těmito významnými muži kdy padla. A pak se začnou dít věci.

Kdyby něco takového Václav Klaus dokázal, kdyby předvedl, že i dva nepřátelé mo­hou v těžkých chvílích najít k sobě cestu a spojit své síly pro dobro celého národa, zapůsobilo by to na občany jako kataklyzma. Nastoupí desítky nájemných pisálků, kteří to properou v mainstreamu a tisíce jiných na diskuzních fórech, vzápětí se však vzedme mezi prostým lidem obrovská vlna souznění, načerpají ze smíření těchto dvou mužů sílu a odhodlání, vzedme se tsunami, kterou už nebude těžké nasměrovat na vyděšené loutky a pohřbít v předčasných volbách jejich kolaborantské naděje.

Andrej Babiš je pro Václava Klause jako politický vůdce hráč se srovnatelnou paleb­nou silou, rád bych připomenul, že dokázal totéž, co náš bývalý prezident se svojí archetypální ODS – ovládnul politickou scénu ve svobodných volbách na základě vox populi. Předčasnými volbami by Babiš nic netratil – vyhrál by je s přehledem znovu, ale vzniknul by prostor pro nové rozložení politických sil, došlo by k eliminaci bruselských kolaborantů a místních protagonistů výkonné moci. Zopakoval by se jen podobný scénář, jako v parlamentních volbách roku 2013 a já půjdu volit Národní demokraty. V parlamentu chci vidět občany, jako je Adam Bartoš.

Jestliže Miloš Zeman dokázal za cenu pozdějších velice nepříjemných osobních úto­ků na svůj prezidentský majestát vyvolat armagedon a položit zdefraudovanou pra­vicovou vládu, mohl by totéž zopakovat profesor Václav Klaus v jiné konstelaci. Je to velmi významný muž, který má dodnes mnoho stoupenců a i když zaseje vítr a sklidí bouři, druhého dne vysvitne slunce, stane se nezpochybnitelným hybatelem novodo­bých českých dějin. Bude to přesně tak a budou na něj dopadat rány a bude to bolet, ale dočká se satisfakce.


Nemám právo, Vyšší moci, žádat tě vlastními ústy o slitování
nad zlým konáním našich nepřátel,
kteří nám vyvoleným brání v konání dobrých úmyslů,
kteří nám vyvoleným brání v dosahování cílů a pouti po správné cestě.

Vím, že slitování ani nerozdáváš, chráníš jen nás, vyvolené,
kteří chápeme tvé zákony, tvůj kodex a tvoji přítomnost v těžkých chvílích.
Nikdy od nás nežádáš dík, jen přihlížíš, střežíš a používáš svoji ničivou sílu.

Dal jsi nám víru, abychom věřili v sebe anebo v jiné,
dal jsi nám lásku, abychom sami sebe milovali anebo bratry a sestry vyvolené.
Máme své dary a tvoji ochranu.

Tak jsme to chtěli, my vyvolení, a ty konáš z vlastní vůle,
vnímáš naše rozhořčení a zabíjíš naději anebo životy
našich nepřátel, kteří nás napadli anebo zranili.

Jsme tvoje děti, Vyšší moci. Amen.

ID

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.