Parádní článek, pane Höppnere

Zdroj: Ondřej HöppnerPůvodní článek | Všechny komentáře

„Emoto věří, že jeho pokusy mají praktický dopad: dokáže-li se nemocný člověk zbavit negativních emocí, bude schopen využívat svých sebeléčitelských schopností.“

Nikoliv, tomu není třeba jen věřit a Emoto zřejmě žádný esoterik nebude… protože esoterik by nikdy netvrdil něco, čemu „pouze věří“, ale jen to, o čem se z vlastní zku­šenosti přesvědčil. To je první a základní pravidlo protiproudu esoterika vůči přezí­ravému establishmentu a všelijakým těm Grygarům a zbytečně humanitně vzděla­ným knihomolům. Nemám tím na mysli efektivní humanitní vzdělání, kterého skutečně nadaný člověk dokáže využít na své cestě za dalším poznáním, kdy je nutno riskovat a porušovat zavedená klišé. Takových lidí je jako šafránu.


Velice zajímavý je také vložený odkaz na související článek, kde jsem zareagoval na poznámku v diskuzi.

Záhadná „Supervoda“ H3O2

Co nám vědci dosud neřekli o „čtvrtém skupenství“ vody? Přinášíme přelomovou informaci zásadní pro naše zdraví.

Jaroslav Mitlener: Voda je jistě zvláštní tekutina, to není nic nového, některé její vlastnosti ani nemáme probádané – např. teplá voda mrzne rychleji než studená…

ID: Při mrznutí vody dochází k přeskupování její molekulové struktury, dochází k rozmisťování molekul do krystalické mřížky, které se v konkrétním případě vody děje podle velice nahodilých pravidel (viz rozmanitost tvarů například sněhové vločky). Díky Brownovu pohybu při zvýšené teplotě (konkrétně a speciálně vody!) dochází k narušení meziatomárních přitažlivých sil, a v takovém případě tvorba krystalů při prudkém ochlazení probíhá díky tepelné destrukci (těchto sil) rychleji, než při „tužším“ uspořádání molekul při nižších teplotách. Takže se nejedná o para­dox, ale srozumitelnou fyzikální zákonitost. Voda má však výsadní postavení mezi látkami v rámci molekulové struktury především v atomové hmotnosti přítomných prvků, tzn. vodíku a kyslíku. Shodou okolností dvou významných základních sta­vebních prvků v aerobní části Vesmíru. Existují však nepochybně i jiné koncepce výs­kytu života, postavené na neaerobním základu. Takové případy bakterií v blízkosti podmořských sopek známe i na planetě Zemi.

ID

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.