Pussy Riot: Člověk by hned byl pro zproštění obžaloby. Jenže něco tu skřípe.

Zdroj: Jan SchneiderPůvodní článek | Všechny komentáře

Na území světové velmoci je politická opozice pátým kolem u vozu • První velká rozepře s Janem Ornellou Schneiderem… světový sionismus, ruští starousedlíci, patriarcha Kirill obdivuje Putina a pochvala pro Ivana jako smilování od neznámého vojína.


Rusko, Čína a USA jsou světové velmoci. Pokud změny poměrů na území světo­vých velmocí vnímáte bez revolucionářských předsudků, dobře víte, že takzvaná vnitřní politická opozice nehraje v rámci světových velmocí žádnou roli, opozicí pro světovou velmoc je pouze jiná světová velmoc, vnitřní opozice může mít vliv jen na lokálním, malém a politicky bezvýznamném území.
Politické převraty na území světových velmocí se uskutečňují jedině seshora… posledními převraty tohoto typu byla válka Severu proti Jihu v USA a Gorbačovova perestrojka v Sovětském svazu, v obou případech šlo o změny ze strany vládnoucí síly a nikoliv opozice.

ID | 19.08.12 16:04

V Rusku žijí a mají největší společenský vliv starousedlíci, tj. lidé, kteří mají ke své rodné zemi osobní vztah a to se promítá i do jejich chování vůči cizincům dobré vůle, starousedlíci mají vždy zcela jiný přístup k životu, než přivandrovalci. Není nutné nazývat starousedlíky vlastenci, protože starousedlictví je víc než vlastenectví, starousedlíka prověřovat nemusíte, vlastence ano.
V USA žije a dnes již ovládá finanční byznys mnoho ekonomických přivandrovalců zejména v 19. století, kteří nemají k této zemi osobní vztah, vytvářejí z USA jedno velké tržiště, plundrují sociální systém této země a potírají zvyky starousedlíků z doby osidlování (napsal o tom knihu Henry Ford).

Multikulturalismus je nástrojem k rozbíjení společenských hodnot, s jakými se naopak dodnes setkáváte například v Rusku, protože v této zemi (stejně jako v Číně) mají lidé rozum a morální sílu, vědí jakou cenu má vlastní národní kultura a za jakou cenu je nutné tuto kulturu ochraňovat před společenskými diverzanty, multikulturalismem a zejména sionisty.

ID | 21.08.12 00:16

Vot takaja žizň
O sionistech lze mluvit v souvislosti s různými náměty, které však mají nakonec stejného jmenovatele.
Za ruskou kulturu dnes není pokládána kultura azerbajdžánská, lotyšská anebo jakákoliv jiná, tehdejší svazová. Je snad za českou kulturu v současné době pokládána kultura slovenská? A jistěže vždy a všude dochází následkem separatismu k postupnému útlumu – jak vy uvádíte „očistnému“ procesu – původně smísených kultur, zejména jazykovému v nejširším slova smyslu.
Pojem národní kultury nechci vidět v jedné větě, v jedné básnické licenci, společně s „čistou rasou“. Je to podobný útok na moje cítění, jako kdybych ve výčtu státníků, kteří měnili dějiny, uvedl Hitlera a Dalajlamu záhy po sobě. Prostě ne, tohle se nedělá… anebo dělá, záměrně, ze sarkastických důvodů.

A víte vy, pane Schneidere, že jedna americká sekretářka vykouřila v Oválné pracovně amerického prezidenta, který v klidu dosloužil své zemi a vykonal ještě mnoho dobrého? Myslím, že si ze mne děláte legraci… jestliže si někoho beru do úst, pak vězte, že velmi dobře znám široké souvislosti. Reagovat veřejně na vaše závěrečné poznámky nemohu ani z akademického hlediska, neumožňují to platné zákony České republiky, neumožňuje mi to vlastní etický kodex.
Existují náměty, které vyloženě potěší, které vyloženě naserou, anebo které vyvolávají obojetné reakce… ty ze všeho nejvíc. Vot takaja žizň.

bojler | 21.08.12 23:22

Moc hezké komentáře bez emocí a urážek. Proč mám pocit, že nenávistné „jděte se bodnout“ pronášejí nejčastěji právě vyznavači multikulti. Dvě strany jedné mince?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.