Raději se bojte

Zdroj: Václav DandaPůvodní článek | Všechny komentáře

Nechť si oslaví dědoušek narozeniny, přeji mu to… když se nedávno holedbal se svým šestým transplantovaným srdcem, skoro bych mu položil otázku, zda má něk­teré z nich z Ukrajiny nebo Srbska. Tomuhle člověku už nedokáže ublížit jiný člověk, jeho tortura proběhne mnohem spirituálnějším způsobem, kterému se nevyrovnají ani atomové zbraně.

V osmnácti letech jsem viděl o samotě na terase v Beskydech nad obzorem zvláštní světelný úkaz, jasně zářící bod na čisté noční obloze se pohyboval po zvláštní trajek­torii, včetně pravoúhlých zatáček, rychlostí, která zarážela. Pak se rozdělil a po pří­mých čarách zmizel dvěma různými směry. V duši jsem měl klid a mír, ani nikdy později jsem si na to nevzpomněl se zvláštními pocity rozrušení.

Potkal jsem v životě ženu, která mě v Motolské nemocnici, v „zakristii“ na urologic­kém operačním sále, anesteziologickou sestru, při terapii migrény, kterou jsem často trpěl, terapií, o kterou jsem ji požádal, protože ji předcházela určitá pověst z řad vliv­ných lékařů, složila na zem rukama, aniž by se mne dotkla. A pak to napravila. Sean­ce trvala se vším všudy asi dvacet vteřin.

Na vojně jsem poznal kamaráda, který mě cestou vlakem obkreslil rukama a označil všechny jizvy a problémy se žlučníkem. Byl v klidu, nechoval se jako superman. Bylo mu to v podstatě jedno. To klidné chování bylo zásadní pro popis situace.

Těch zvláštních zážitků je víc (je jich víc! a nebudu zahlcovat), párkrát vypadly jističe při silném rozrušení, dvakrát jsem záhy předem označil číslo, které padlo při losování v televizním přenosu, existují svědci a jejich zaražené pohledy. Gaussova křivka nebo energie myšlenky, která neodhaduje, ale vytváří budoucí realitu?

A pak je tady ta nejděsivější zkušenost – když vznikne křivda a v exaltovaném (silně naštvaném) stavu padne odsudek, umírají lidé. Těžko říct, podle jakého klíče, ale všechny jsem osobně nebo nepřímo znal a stalo se, abych tak řekl – brzy.

Takové zvláštní eventy se týkají všech lidí, jen si to někteří neuvědomují a nehledají možné souvislosti, je to příliš šílené a jen někdo dokáže zbystřit pozornost, ten, kdo něco podobného prostě zažil.

A Vy, pane Rothschilde, si dávejte pozor, máte odpovědnost i za své blízké, se který­mi jste osobně provázán a spoután. Jsou věci mezi nebem a zemí, které nevysvětlí ani víra, ani věda, ani esoterika. Protože „něco zásadního“ lze pravděpodobně podnik­nout proti Komukoliv, kdo se pokládá za falešného Boha. Nevím to samozřejmě jistě, ale mám několik nezpochybnitelných osobních důvodů, proč tomu PROSTĚ JEN VĚŘIT.

Ty kdož chceš, můžeš se vysmívat, ale ze mě blázna neuděláš, mám silné ego, byl jsem při tom a viděl jsem a slyšel jsem a vnímal jsem při plném zapojení smyslů a intelektu. A změnilo to moje pozdější chápání čehokoliv. Nám konsternovaným sta­čí, abychom se jen propojili, a začnou se dít věci. Všichni obyčejní lidé to vědí. Všichni. Jen čekají, co se stane, až někdo zavelí. Bojte se, raději se bojte.

Jen dodatek: Rothschilde jako Rockefellere, to je jedno a totéž.

ID

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.